2013 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis

VEIKSMAI KOVOS LAUKE

       Airsofto žaidimas gali būti greitas, įnirtingas ir velniškai linksmas laisvalaikio praleidimo būdas. Čia pateiksiu keletą patarimų kurie gali padidinti jūsų pergalės tikimybę. O tuo pačiu ir visą smagumą. Kadangi Airsoftas yra karinis žaidimas, tai ir visa jo metu naudojama taktika kopijuojama nuo kariuomenės taktikos. Žinoma šratas, tai ne kulka. Taigi ir atstumus reikėtų koreguoti prisitaikant prie ginklų pajėgumo. Tačiau tai neturėtų būti kliūtis gerai praleisti laiką.
       Mažuose, vietinės reikšmės žaidimuose, dažniausiai susirenka po 10-20 kovotojų kiekvienoje pusėje. Taigi ir visa jų taktika remiasi skyriaus ar grandžių dydžio dalinių veiksmais. Yra keletas karinių taisyklių kaip turėtų elgtis nedideli daliniai. Šių taisyklių taikymas padės jums įgyti pranašumą vykdant žvalgybą, judant, sustojus poilsiui, įkuriant stovyklą, užimant gynybą ar esant susidūrimui su priešu. 
Taktinis judėjimas turi tris pagrindines užduotis: 
 •  Likti nepastebėtiems priešo; 
 • Būti pasiruošus efektyviai veikti esant susidūrimui su priešu; 
 •  Apsaugoti dalinį nuo priešo ugnies kai judam link ar nuo tikslo.
       Kariuomenė jau atidirbo ir įrodė taktikų, kurios tenkina šiuos kriterijus naudingumą. Ir jas nesunkiai galima pritaikyti airsofte. Skirtumas tik tame, kad tikri kariniai veiksmai dažniausiai vyksta 100-300 metrų atstumu (išskyrus miestą ir veiksmus pastatuose), o airsoftininkai šaudosi per 30-50 metrų viens nuo kito. Neskaitant atstumo visą kitą galima sėkmingai pritaikyti. 

Taigi štai keletas patarimų vykdant žvalgybą: 
 • Niekad nesirinkti akivaizdaus kelio (priešas nekvailas ir bus pasiruošęs jus sutikti); 
 •  Judant keliu būti itin atsargiems ir saugotis atotampų, minų bei pasalų; 
 •  Niekad neįrengti patrulio bazės strategiškai svarbiose vietose, apie kurias gali žinoti priešas; 
 •  Niekad aklai nepulti persekioti besitraukiančio priešo (gali būti apgaulingas atsitraukimas); 
 •  Niekad negrįžti nuo tikslo tuo pačiu keliu, kuriuo judėjote link jo (gali laukti pasalos); 
 •  Išsidėstyti optimaliai tiek judėjimo, tiek sustojimo metu (išnaudoti visas priedangas); 
 •  Išlaikyti kaip galima didesnius atstumus tarp karių, tuo pačiu metu neprarandant kontakto su jais. Taip priešui bus sunkiau sunaikinti jus viena šratų serija ar granata; 
 •  Judantys priekyje turėtų karts nuo karto atsisukti ir įsitikinti ar galiniai neatsiliko. Taipogi jie gali norėti perduoti nebylaus valdymo signalus priekiniams; 
 •  Elgtis tyliai ir stengtis išlikti nepastebėtais (nelipti ant storų šakų, nes jos garsiai lūžta); 
 •  Nežygiuoti išilgai medžių linijos. Eiti paraleliai jos keli metrai į miško vidų. Vengti proskynų. Jei priešas jus pastebėjo – maskuoti savo judėjimą dūmais. 
 •  Nešnekėti nebent tai būtina. Bendrauti nebylaus valdymo signalais; 
 •  Jei priešas jus aptiko neleiskit jam atspėti jūsų ketinimų, klaidinkit, keiskit judėjimo kryptį; 
 •  Sustojus ilgesniam laikui iškart suformuokit žiedinę gynybą; 
 •  Prieš sustojant atlikti manevrą, vadinamą „Vilko koja“.
Kaip turėtų elgtis karys susišaudymo metu:
 • Esant kontaktui, jei priešas jūsų nepastebėjo, laikytis tylos, nebylaus valdymo signalais informuoti grupės vadą ir tuo pačiu metu tyliai susirasti priedangą bei laukti tolesnių nurodymų; 
 •  Jei priešas jus aptiko, reiktu balsu perspėti komandos draugus, iškart susirasti priedangą ir atidengti ugnį; 
 •  Niekad nepulti į pastatą tiesiai per pagrindines duris jei yra šoninės ar langas (naudoti granatas); 
 •  Neiškišti galvos virš priedangos/sienos jei galima šaudyti iš už kampo; 
 •  Šaudant gulint ar iš priedangos, prieš pakylant, pirma pasiriskit į šoną (taip suklaidinamas priešas ir jūs negausit šrato kakton vos pakilę); 
 •  Bėgant į priedangą judėkit tiesiausiu keliu (nebent mokat greitai judėti šuorais/gyvatėle).
Patarimai maskuojantis: 
 • Žiūrima pro priedangą arba iš už priedangos, bet ne virš jos; 
 •  Žiūrint virš priedangos stengtis nepažeisti tiesių linijų; 
 •  Vengti pavienių ir akivaizdžių priedangų; 
 •  Vengti horizonto linijos (už nugaros turėtų būti krūmai, o ne plikas dangus); 
 •  Vengti kontrastų (kamufliažas neturi išsiskirti supančios augmenijos fone); 
 •  Maskuotei naudotis šešėliais, tačiau vengti nuosavo šešėlio; 
 •  Maskuojantis ir judant vengti kalnų, eiti pamiške ir pašlaitėm.
        Tai tik keletas patarimų, kuriuos radau internete ar iškrapščiau iš atminties. Norint pasiekti optimalių rezultatų reiktų atlikti ne vieną mokamąją treniruotę tiek vienam, tiek komandos sudėtyje. Tai nėra sunku, užtat žymiai pagerina jūsų, kaip kovinio dalinio galimybes nugalėti. 

Toliau keletas iliustruotų patarimų žvalgui:


Ir pabaigai kelios schemos:
  L tipo pasala:
 Veiksmai susidūrus su priešu kai atliekamas puolimas:

 Veiksmai susidūrus su priešu kai atliekamas atsitraukimas:

Kolkas tiek, jei turit kokių pageidavimų - rašykit komentaruose.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą