2013 m. balandžio 30 d., antradienis

NEBYLAUS VALDYMO SIGNALAI

     Labai dažnai, ypač airsofte tenka sėlinti prie priešo stengiantis, kad jis tavęs nepastebėtų. Nes lengviausias ir patikimiausias būdas sunaikinti įsitvirtinusį priešą yra jo apėjimas ir ataka vienu metu keliomis kryptimis. Išduoti gali  lapų šlamesys, po kojomis lūžtančios šakelės, nelaiku suveikusi racija, skambantys mobiliakai, garsus oro pagadinimas ir kitka. Vykdant apėjimą susiduriama su veiksmų koordinavimo problema. Garsiai balsu duodamos komandos demaskuoja mus ir informuoja priešą. Taip prarandamas netikėtumo faktorius ir betkokia galimybė užmėtyti priešus granatomis ar sunaikinti juos "Knife Kilais" pamaunant ant guminių durtuvų.
     Kariuomenė ir specialiosios policijos pajėgos išsprendė šią problemą naudodama  nebylaus valdymo signalus. Kadangi airsoftas yra karinis žaidimas, tai kuo mes prastesni? 
     Vien nebylaus valdymo signalų pavadininmas pasako, kad viskas vyksta nepraveriant burnos. Nebent komandos draugas krapšto nosį ir nežiūri į tave. Tada galima pradėti skleist piktus gyvatės šnypštimą primenančius garsus arba paleist jam į galvą kankorėžį. Tokiu būdu užvaldžius klausytojo dėmesį galima pradėt aiškint ko iš jo norim. Tam naudojama laisva ranka. Kadangi kita prilaiko ginklą. Visi signalai atliekami šia puikia, laisvaja ranka bei dar šaunesniais jos pirštukais.

Yra keletas taisyklių: 

1. Komandos draugas turi mokėt signalus, kitaip jis manys, kad jūs tiesog vaikote uodus. 
2. Pamačius, kad kažkas rodo ženklą, reikia tuojau jį atkartoti, taip perduodant žinią kitiems komandos nariams. Kartoti reikia, net jei nesupranti ką tas pranešėjas nori pasakyt. Galbūt kiti komandos draugai supras jo signalus. Na nebent tai būtų universalus į viršų iškeltas didysis pirštas. Tuomet dažniausiai jis adresuojamas konkrečiai jums. 
3. Perduodant signalą reik įsitikint, kad gavėjas jį teisingai suprato ir nepradės pulti priešo rėkdamas URAAAA.......
4. Jei einama vorele, priekyje einantis turi karts nuo karto atsisukti atgal. Maždaug kas 10 žingsnių. Gal komandos draugai nori kažką perduoti, gal jie atsiliko, o gal aplamai juos jau išgalabyjo nindzės. 
5. Perduodant signalus stengtis vengti staigių ir erdvių judesių. Bet koks judesys yra lengvai pastebimas periferiniu regėjimu. Netgi jei priešas nežiūri tiesiai į jus, akių kampučių užmatytas judesys iškart atkreips jo automato vamzdį tiesiai į jus. 
6. Pritrūkus signalų - prisiartinti ir perduoti juos žodžiu. Ne viską galima sutalpinti į kelis mostus ranka. Pavyzdžiui, tokią žinia: Už krūmo tupi priešas ir rūko, einu nusmeigsiu jį guminiu peiliu. Ją galima parodyti judesiais. Bet tokia žinia, kaip: Priešas valgo vakariene, mestelkim į puodą granatą, gali būti sunkiau suprantama. 
7. Judant signalus, kurie reikalauja greitos reakcijos, reikia perduoti priėjus tą vietą, kur juos pastebėjai. Jei matai, kad draugas parodė ranka kryptį ir dingo krūmuose, tai priėjus tą vietą turėtum irgi parodyt tą patį ir lyst paskui draugą. Nebent jį prispyrė reikalas nusilengvinti. Tuomet nereikėtų jam trukdyti. 

Žemiau pateikiama nuoroda į SWAT AirSoft komandos puslapį: 
Čia pateikiama keletas pagrindinių signalų, kuriuos vartoja šiandienos specialiosios policijos pajėgos. Kiekviena komanda gali susikurti savo, dažniausiai naudojamų signalų rinkinį. Tačiau yra keletas universalių, kuriuos naudoja viso pasaulio kariuomenės. Juos pateikiu žemiau.

 
     Kad ir kokie šaunūs atrodytų nebylaus valdymo signalai jie turi ir minusų. 

Trūkumai: 

1. Jų taikymo mąstas ir patikimumas gerokai sumažėja blogo matomumo sąlygomis ir kai trukdo vietovės įpatumai. Pavyzdžiui naktį kai nėra mėnulio jų naudojimas tampa nebeįmanomas. Jei draugą užstoja krūmas, tu jau nieko negali jam pasignalizuot.
2. Signalai gali būti suprasti klaidingai. Ypač naujokų ir nuomininkų, kurie apie juos išvis nėra nieko girdėję. Be to ne visi sugeba atsiminti signalus bei tiksliai atkartoti juos mūšio metu. Tada tai primena įnirtingą mostagavimą rankomis stengiantis pakilti į orą. 
3. Juos gali perimti (įsidėmėti) priešas bei panaudoti klaidinimui. Airsofte atpažinti priešą padeda spalvotos juostos, taigi klaidinimo problema atkrinta. Tačiau pasislėpę snaiperiai gali perprasti jūsų ketinimus ir informuoti savo vadovybę apie jūsų vizitą.

Kagi, beliko tik išmokti visus signalus ir sėkmės jums nebyliai siuntinėjant savo draugus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą